info@intervid.com.ua +380678205555
Перетелефонуйте мені

База знаннь - Характеристика небезпечних вантажів

База знаннь
15.05.2019

Класифікація небезпечних вантажів

Класифікацію більшості небезпечних вантажів здійснюють вантажовідправники (виробники) небезпечних вантажів. Для цього вони можуть звернутися до компетентних органів.

Наприклад, відповідно до Положення про основи (Рамковим положенням) Німеччини (GGVSE) за класифікацію і віднесення більшості небезпечних вантажів (небезпечних відходів) відповідає Федеральне відомство з досліджень і випробувань матеріалів (BAM).

В Україні (через відсутність компетентних органів, відповідальних за класифікацію небезпечних вантажів (небезпечних відходів), суб’єкти перевезення небезпечного вантажу зачату змушені самостійно ідентифікувати небезпечні вантажі (небезпечні відходи).

При перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом класифікація небезпечних вантажів (небезпечних відходів) здійснюється на підставі частини 2 ДОПНВ і критеріїв, розроблених Комітетом експертів ООН.

В Україні також діє ДСТУ 4500-3: 2006 Вантажі небезпечні. Ця Класифікація замінила однойменний ГОСТ 19433 88.

Класи небезпеки небезпечних вантажів (підкласи небезпечних вантажів)

Залежно від видів небезпеки, а також їх фізичних, хімічних і біологічних властивостей, всі небезпечні вантажі поділяються на такі класи небезпеки:

клас 1 вибухові речовини та вироби;

клас 2 гази;

клас 3 легкозаймисті рідини;

клас 4.1 легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини, тверді десенсибілізовані вибухові речовини;

клас 4.2 речовини, здатні до самозаймання;

клас 4.3 речовини, що виділяють легкозаймисті гази при зіткненні з водою;

клас 5.1 окислюючи речовини;

клас 5.2 органічні пероксиди;

клас 6.1 токсичні речовини;

клас 6.2 інфекційні речовини;

клас 7 радіоактивні матеріали;

клас 8 корозійні речовини;

клас 9 інші небезпечні речовини та вироби.

Порядковий номер класу небезпеки не відповідає ступеню небезпеки небезпечного вантажу.

Клас небезпеки небезпечного вантажу вказується в стовпці 3a таблиці А глави 3.2 ДОПНВ (Перелік небезпечних вантажів в порядку присвоєних їм номерів ООН). Критерії віднесення речовин і виробів до класів небезпечних вантажів наведені в розділі 2.2 ДОПНВ.

У тих випадках, коли небезпечний вантаж характеризується більш ніж одним видом небезпеки, в посиланнях на найбільш значну з них користуються терміном «Основна небезпека», а щодо інших видів небезпеки використовують термін «Додаткова небезпека».

Знаки небезпеки

Для вказівки на небезпечні властивості небезпечних вантажів застосовуються знаки небезпеки (див. Малюнки, що стосуються окремих класів небезпечних вантажів), які повинні наноситися на небезпечний вантаж або упаковку з таким вантажем. Система знаків небезпеки заснована на класифікації небезпечних вантажів і розроблена для того, щоб:

зробити небезпечні вантажі легко розпізнаваними на відстані по загальному вигляду наявних на них знаків небезпеки (символ, колір і форма);

забезпечити за допомогою кольору знаків небезпечності першу корисну вказівку щодо вантажно-розвантажувальних операцій, укладання вантажів і їх поділу.

Класифікаційні коди небезпечних вантажів

Для вказівки на небезпечні властивості небезпечних вантажів, а також їх фізичні та хімічні властивості або приналежність до певної групи речовин, застосовуються класифікаційні коди, які самі по собі розкривають властивості небезпечного вантажу.

Класифікаційний код складається з букви (букв), яка позначає (-ють) групу небезпечних властивостей і може бути доповнена цифрою, що характеризує фізичні або хімічні властивості вантажу або його приналежність до певної групи хімічних речовин.

Для небезпечних речовин або виробів 1-го класу класифікаційний код складається з номера підкласу і літери групи сумісності.

Для небезпечних речовин або виробів 2-го класу класифікаційний код складається з цифри, що вказує на агрегатний стан, вид речовини або вироби і букви (букв), що позначає (-их) групу небезпечних властивостей.

Радіоактивних матеріалів 7-го класу класифікаційні коди призначені.

Приклади класифікаційних кодів для:

– небезпечних вантажів класу 1: 1.1А, 1.2B, 1.3C, 1.4S;

– небезпечних вантажів класу 2: 1А, 2TC, 3O, 5F, 1TO;

– небезпечних вантажів інших класів: D, F1, FO, ST3, OTC.

Значення букв, які використовуються в класифікаційних кодах і позначають групу небезпечних властивостей, наведені в табл. 1.

A

Задушливі гази

C

Корозійні речовини

D

Десенсибілізовані вибухові речовини

F

Легкозаймисті речовини

I

Інфекційні речовини

M

Інші небезпечні речовини

O

Окислюючі речовини

P

Органічні пероксиди

S

Речовини, здатні до самозаймання

SR

Самореактивні речовини

T

Токсичні речовини

W

Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при зіткненні з водою

 

Ідентифікація небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі визначаються відповідними відвантажними найменуваннями та номерами за списком ООН (номерами ООН). Такі найменування і номери присвоєні певним небезпечним речовинам і виробам відповідно до системи класифікації ООН.

Так як багато вимог застосовуються окремо до кожної позиції Переліку небезпечних вантажів, перед початком перевезення, небезпечний вантаж необхідно ідентифікувати.

В результаті ідентифікації небезпечного вантажу (небезпечних відходів) визначаються такі елементи інформації:

    номер ООН небезпечного вантажу;

    належне вантажне найменування небезпечного вантажу;

    клас, види додаткової небезпеки небезпечного вантажу;

    група упаковки небезпечного вантажу (не для всіх небезпечних вантажів);

    номера зразків знаків небезпеки;

    класифікаційний код (не для всіх небезпечних вантажів);

Після визначення всіх вищевказаних елементів інформації можна приступати до визначення вимог до перевезення небезпечного вантажу.

Ідентифікація небезпечного вантажу по номеру ООН

Номер ООН – «Номер Організації Об’єднаних Націй» означає чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробів, взятий з Типових правил ООН.

Ідентифікація небезпечних вантажів по номеру ООН здійснюється за Переліком небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 ДОПНВ. В даному Переліку всі небезпечні вантажі наведені в порядку присвоєних їм номерів ООН.

Якщо номер ООН в Переліку небезпечних вантажів відсутній, то ідентифікація вантажу проведена невірно.

Для небезпечних вантажів, не зазначених конкретно по найменуванню в Переліку небезпечних вантажів, номер ООН визначається після визначення класу, виду додаткової небезпеки (за наявності такого) і групи упаковки (при необхідності).

Однак не завжди одного номера ООН досить для ідентифікації небезпечного вантажу.

наприклад:

    для ідентифікації аерозолів (номер ООН 1950) додатково необхідно знати класифікаційний код або номера зразків знаків небезпеки;

    для ідентифікації фарби (номер ООН 1263) додатково необхідно знати групу упаковки.

Ідентифікація небезпечного вантажу по найменуванню

Якщо номер ООН небезпечного вантажу невідомий, то можна спробувати ідентифікувати небезпечний вантаж по найменуванню.

Ідентифікація небезпечних вантажів по найменуванню здійснюється по таблиці В: Показник речовин і виробів ДОПНВ.

При ідентифікації небезпечного вантажу по найменуванню потрібно враховувати, що хімічні речовини часто мають кілька назв:

    основне (технічне або біологічне) назва;

    синоніми;

    комерційне найменування.

наприклад:

Вуглецю діоксид (номер ООН 1013 і 2187) має синоніми: вуглекислий газ, вуглекислота, двоокис вуглецю і т.д.

Для усунення проблем, пов’язаних з використанням різними суб’єктами перевезення небезпечних вантажів та відповідними компетентними органами різних найменувань одного і того ж небезпечного вантажу, під час перевезення небезпечних вантажів використовується належне вантажне найменування (транспортне найменування).

Належне вантажне найменування небезпечного вантажу визначається за встановленими в розділі 3.1.2 вимогам.

Облік групи упаковки небезпечного вантажу при ідентифікації

Нерідко для різних небезпечних вантажів, віднесених до одного номеру ООН і мають однакове найменування, можуть застосовуватися різні вимоги до автоперевезення. Це пов’язано з тим, що такі небезпечні вантажі можуть характеризуватися різним ступенем небезпеки при автоперевезенні. Так, масляні, нітро-, полістирольні фарби відносяться до № ООН 1 263 ФАРБА. Однак вимоги до перевезення для олійних фарб і нітрофарб будуть різними.

Якщо перевозиться небезпечний вантаж може бути віднесений до номера ООН, для якого в Переліку небезпечних вантажів передбачено кілька позицій з однаковим найменуванням, то при ідентифікації небезпечного вантажу слід враховувати ступінь небезпеки вантажу (групу упаковки).

Група упаковки небезпечного вантажу вказується в стовпці 4 таблиці А глави 3.2 ДОПНВ (перелік небезпечних вантажів в алфавітному порядку). Критерії для визначення групи упаковки наведені в розділі 3.2 ДОПНВ.

Облік класифікаційного коду і / або номерів зразків знаків небезпеки при ідентифікації небезпечного вантажу

На практиці зустрічаються випадки, коли при визначенні умов перевезення небезпечного вантажу слід враховувати номера зразків знаків небезпеки.

Так, все аерозолі відносяться до № ООН 1950 аерозолі та в залежності від їх небезпечних властивостей поділяються на 12 груп. Для кожної з 12 груп встановлені вимоги до автоперевезення. В даному випадку при визначенні вимог до перевезення цієї небезпечного вантажу слід враховувати номера зразків знаків небезпеки або класифікаційний код.

Класифікаційний код в обов’язковому порядку слід враховувати при ідентифікації таких небезпечних вантажів:

    вибухових речовин і виробів 1-го класу;

    виробів, що містять гази;

    хімічних речовин, які можуть перевозитися як в твердому, так і рідкому стані.

Номери зразків знаків небезпеки вказуються в колонці 5 Переліку небезпечних вантажів. Описи і значення номерів зразків знаків небезпеки наведені в підрозділі 5.2.2.2 ДОПНВ.

Класифікаційний код речовини вказується в стовпці 3b Переліку небезпечних вантажів. Значення класифікаційних кодів наведені в розділі 2.2 ДОПНВ.

 

 

Замовте послугу онлайн
Далі
Замовити дзвінок
Замовте дзвінок і наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом
Замовлення Послуги онлайн
Щоб допомогти Вам знайти оптимальний тариф і фахівця по необхідному Вам напрямку, просимо відправити заявку:

Політика в галузі збереження персональних даних

ЗАПИТ Розцінки на автоперевезення по оптимальними тарифами
І останній крок

Політика в галузі збереження персональних даних

Дякую за заявку!
Найближчим часом з вами зв'яжеться наш менеджер.
Помилка!
Ви заповнили не всі обов'язкові поля!